Freeland

Thana District Outlet Address
Tejgaon Dhaka Level-2, Block - B, Bosundhora City, Panthopoth, Dhaka
Dhanmondi Dhaka Anam Rangs Plaza, Ground Floor, Dhanmondi, Dhaka
Tejgaon Dhaka Shop No 1, 2, 3(Tower Part), Level-1 Block B, Bashundhara City, Dhaka
Tejgaon Dhaka Block D, Level 7, Bashundhara City
Uttara Dhaka House-10, Sonargaon Jonopoth Road, Sector-9, Ground Floor, Uttara
Uttara Dhaka Shop 319, 320 Rak Tower Uttara
Bhatara Dhaka GC001, GC002, Jamuna Future Park, Bhatara, Dhaka
Rangpur Sadar Rangpur Zahaj Company Shopping Complex, 1st Floor, Rangpur Sadar, Rangpur
Rangpur Sadar Rangpur E3, Shurovi Uddan, Kachari Bazar, Rangpur
Bhatara Dhaka GB002, GB003, Jamuna Future Park, Bhatara, Dhaka
Bhatara Dhaka Gc-001 & 002, Ground Floor, Jamuna Future Park,  Kuril, Progoti Sharoni, Vatara

Terms & Conditions